• contact สาขาสยาม
  สยามสแควร์ ซอย 1 กรุงเทพมหานคร 10330
  โทร: 02-254-7968-9
  E-mail: dinsorseeart@yahoo.com
  รับสมัครอาจารย์สอนศิลปะทุกวิชา
  พร้อม portfolio email มาที่
  dinsorseeart@yahoo.com
 • การชำระเงิน
  1. ชำระได้ที่สาขา
  2. โอนเข้าบัญชีธนาคาร
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี โรงเรียนดินสอสีสอนศิลปะและการออกแบบ
  เลขที่บัญชี 026-2-47153-7
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสยามสแควร์
  ชื่อบัญชี บริษัท ดินสอสี อาร์ต ออนาเมนต์ จำกัด
  เลขที่บัญชี 038 - 298008 - 1

  (กรณีโอนเงิน ให้เก็บหลักฐานการโอนเงิน แล้วนำหลักฐานมายืนยัน ณ สาขาที่เรียน​)
 • สาขาวงเวียนใหญ่
  ห้างสรรพสินค้า platform วงเวียนใหญ่ (โรบินสันเดิม) ชั้น2 ติด B2S
  Bangkok
  โทร: 098-189-5789
  E-mail: dinsorseeart@yahoo.com